GDPR & Cookie Policy – Terms & Conditions

Webáruház adatai:

Az Ön által vásárolt termékek eladója a San Gerardo Kft.
Pontos, jogszabályok által meghatározott adatai: 9700, Szombathely, Szt. Gellért u. 45. 8/33. (iroda, ügyfeleket nem fogad), adószáma: 25009453-2-18 (HU25009453)

E-mail: info@bulbsnet.com

A szerzõdés tárgyának lényeges tulajdonságai

A bulbsnet.com webáruházban eladásra kínált termékek képezik az eladó és a vásárlók közötti szerzõdés tárgyát. A vásárolni kívánt termékek tulajdonságait és jellemzõit a konkrét termék leírásában találja meg részletesen.
Kérjük, hogy a termékleírásokat figyelmesen olvassák el, hogy pontosan azt a terméket rendelhessék, melyre szükségük van. Adott esetben kérjék a bulbsnet.com segítségét. Adott termékek használata veszélyeket rejthet magában, a termékleírások ebben a tekintetben is segítséget nyújtanak.
A feltüntetett képek helyenként illusztrációk.
A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár.

A szerzõdés, rendelési folyamat

Megrendelõ megrendelése elküldésével a San Gerardo Kft. vásárlójává válik. A megrendelés ügyfélszolgálatunk írásbeli visszaigazolása után tekinthetõ véglegesnek.
A webáruházban a rendelési folyamat elsõ lépése egy regisztráció, melyhez élõ telefonszámot és e-mail címet is kérünk.

A regisztrációt követõen a kiválasztott terméket a „Kosár” ikonnal a kosárba tesszük, mely a jobb oldalon felül mutatja a megrendelt termékek mennyiségét, árát.

Amennyiben mindent kiválasztottunk, a Kosarunkban a „Rendelés”-re kattintunk.

Itt változtathatunk a mennyiségeken, a kosár ürítése gombbal. Amennyiben minden rendben van, kattintsunk a rendelés gombra.

Itt adjuk meg az adatokat és válasszuk ki az elküld gombot.

A fizetés módját bankkártyás fizetés vagy utánvét módozatok közül választhatjuk ki.

A „További megjegyzésekben” egyéb információkat adhatunk meg, például mikor jó a házhozszállítás, esetleg több számlára van szükség, stb.

Az adatbeviteli hibák javítására a „Vásárlás” gomb megnyomása elõtt van lehetõsége. Kérjük, nézze át megadott számlázási címét, a megrendelt termékek mennyiségét, árát, típusát.

Adatvédelem: birtokunkba jutott, a Megrendelõ azonosításához szükséges adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag a rendelés teljesítéséhez használjuk fel, és semmilyen formában nem adjuk tovább harmadik félnek.

A San Gerardo Kft. elektronikus kereskedelmi szolgáltatásai egyedi jelszóval vehetõk igénybe. A jelszó azonosítja a Megrendelõt, használata hitelesen bizonyítja, hogy a megrendelést a Megrendelõ megtette. A megrendelést számítógépes rendszerünk rögzíti, arról azonnali visszaigazolást küld. A Megrendelõ teljes felelõsséget vállal a jelszó kezeléséért, azt harmadik fél részére nem ismerteti. A San Gerardo Kft. nem vállal felelõsséget azon károkért, amelyek a jelszó illetéktelen használatával keletkeztek akár a Megrendelõnél, akár harmadik személlyel szemben.
A szerzõdés, illetve a szerzõdéskötés nyelve: magyar. A fentiek szerint megkötendõ szerzõdés írásba foglalt szerzõdésnek minõsül, azt a San Gerardo Kft. iktatja, így az a késõbbiekben is hozzáférhetõ lesz.
A webáruházban bankkártyás (Paypal) fizetésre van mód.

Kiszállítási díj a vásárlás befejezése előtt látható a kosárban lévő tartalomtól függően.
A kiszállítási díj 2kg-nál nehezebb csomag esetén egyedileg kerül megállapításra a rendelés leadása után!
A vásárló a megrendelt áru átvételekor kapja meg a számlát.

Jótállás, szavatosság, garancia

Az 1959, évi IV. törvény A Polgári Törvénykönyvrõl Magyarországon minden újonnan vásárolt termék esetében 2 éves szavatossági idõt biztosít (tartós fogyasztási cikk esetében 3 év), amennyiben fogyasztói szerzõdés jön létre (amely a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül esõ célból szerzõdést kötõ személy – fogyasztó – és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerzõdést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti.

A 151/2003. Korm. rendelet alapján a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre a San Gerardo Kft.1 éves jótállási kötelezettséggel tartozik.

Egyes termékek esetében a gyártó a fent említett jogszabályoknál kedvezõbb feltételeket vállal, melyeket a San Gerardo Kft. köteles vásárlói számára is biztosítani. Az egy évesnél hosszabb garancia pontos feltételeit a termékek jótállási jegyén olvashatják. Kérés esetén ezeket a feltételeket elõre is megismertetjük kedves vásárlóinkkal.
A szavatosság feltételeit a Polgári Törvénykönyv és a 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. A San Gerardo Kft. szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés idõpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerzõdésben meghatározott tulajdonságoknak.

A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetõen nem értenek egyet, a fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása (szakvélemény). A teljesítést követõ hat hónapon belül vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés idõpontjában megvolt. Ebben az idõszakban a bizonyítás a San Gerardo Kft. kötelezettsége.

Ha a fogyasztó a hibát a szerzõdéskötés idõpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a San Gerardo Kft. mentesül a szavatossági felelõsség alól.

A jótállás feltételeit a már említett 151/2003. Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyv, illetve a szavatossági igény érvényesítéskor is fontos 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. Érvényesítésének feltétele a jótállási jegy. Fontos, hogy jótállás esetén a jótállásra kötelezett mindaddig nem mentesül kötelezettségei alól, amíg nem bizonyítja, hogy a hiba nem rendeltetésszerû használat következménye.

Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsõsorban — választása szerint — kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az értékesítõ fél számára a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerzõdésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.

Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a San Gerardo Kft. a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelõ határidõn belül, a fogyasztónak okozott jelentõs kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni — választása szerint — megfelelõ árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerzõdéstõl. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Fogyasztói szerzõdésben semmis az a kikötés, amely e rendelkezésektõl a fogyasztó hátrányára tér el.

Jogérvényesítés

Kérjük kedves vásárlóinkat, hogy amennyiben a megrendelt termék megérkezik, az átvétel igazolása elõtt ellenõrizze, hogy a terméket hiánytalanul megkapta–e. Kiszállítás esetén máskülönben nehéz bizonyítani az esetleges hiányokat.
Amennyiben termékeinkkel kapcsolatosan minõségi kifogás merülne fel, úgy a jogszabályoknak megfelelõen a 49/2003. GKM rendelet által meghatározottak szerint járunk el.
A szavatossági igényeket a vásárlást igazoló bizonylattal tudják érvényesíteni. A San Gerardo Kft. a jogszabály értelmében jegyzõkönyvet köteles felvenni a minõségi kifogásról. A San Gerardo Kft. a jogszabály értelmében törekszik arra, hogy a minõségi hibás termék kijavítását vagy kicserélését 15 napon belül elvégezze.
A minõségi kifogásokkal kapcsolatban kérjük, keresse a fent található elérhetõségeinket.

Az elállás joga

A Megrendelõ az 17/1999 Korm. rendelet 4. §-a alapján jogosult az áru átvételét követõ nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben a San Gerardo Kft. köteles a Megrendelõ által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésõbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követõ harminc napon belül visszatéríteni. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik.
A San Gerardo Kft. követelheti az áru nem rendeltetésszerû használatából eredõ kárának megtérítését. Egyéb költségek a vásárlót nem terhelik.
A 17/1999 (II.5) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Megrendelõ nem gyakorolhatja elállási jogát:
– hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerzõdés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta
– olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elõ (pl: kérésre összeállított konfigurációk)
Amennyiben a 8 munkanapon belüli elállás jogával élni szeretne, kérjük, hogy a termék határidõn belüli visszajuttatása mellett írásban írja le, hogy el szeretne állni a szerzõdéstõl a fenti jogszabály felhatalmazása alapján.

Szerzõi jogok és hivatkozások

A San Gerardo Kft. weblapján (bulbsnet.com) található összes grafikai és technikai szerkezet, megjelenítés megvalósítási módozatai, valamint a termékekre, Cégünkre vonatkozó összes adat, leírás illetve kép az ezen oldalakon látható formában a San Gerardo Kft. tulajdonát képezi. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerzõi jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után.
A bulbsnet.com-ra való hivatkozás során tilos úgy linket elhelyezni, hogy az valamely más oldal részeként jelenítse azt meg. Minden más esetben az oldalunkra mutató link elhelyezéséhez hozzájárulunk.

Egyéb feltételek

Az bulbsnet.com webshop-ban való vásárlás feltételezi a vásárló részérõl az internet lehetõségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülõ hibákra. A San Gerardo Kft.-t nem terheli felelõsség, ha bármilyen mûködési hiba van az internetes hálózatban, ami megakadályozza a www.bulbsnet.com akadálytalan mûködését és a vásárlást.

A San Gerardo Kft. szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a weboldalt üzemeltetõ Kft. nem vonható felelõsségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.

Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a vásárlási feltételekben rögzített szabályokat, a San Gerardo Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját.

Általános jogi közlemény az adatvédelemrõl

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) tartalmazza a bulbsnet.com rendszerben mûködõ webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggõ megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhetõ a webárház oldalán. A webáruház üzemeltetõje fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltetõ magára nézve kötelezõnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmû, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeltetõ elkötelezett a webáruház szolgáltatás-minõségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredõ esetleges károkért azonban semmilyen felelõsséget nem vállal.

Adatkezelési alapelvek

Az üzemeltetõ számára alapvetõ cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltetõ látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltetõ saját magával, mint adatkezelõvel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltetõ adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

• A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
• A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
• A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelmérõl a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény;
• A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérõl szóló 1995. évi CXIX. törvény.

A webáruházban adatkezelést az üzemeltetõ végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett elõzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történõ továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyûjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlõ személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlõ valamely személyes adata.

A webáruházban gyûjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelõ nem kapcsolja össze. Harmadik félnek az üzemeltetõ felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltetõ korlátlan ideig megõriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni.

A webáruház oldalán az üzemeltetõ különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyõzõdésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bûnügyi személyes adat) nem gyûjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják.

Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltetõ köteles a megkeresõ hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevõje (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltetõ az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehetõ leghamarabb, de legkésõbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban elõfordulhatnak linkek más, külsõ oldalakra. Az üzemeltetõ nem felelõs más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltetõ által mûködtetett webáruházra vonatkozik.

A honlap látogatók technikai jellegû adatainak rögzítése

A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melybõl bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngészõ típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsõsorban technikai jellegû célja van, a rendszer folyamatos mûködéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltetõ nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Vásárló regisztráció

Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az elsõ vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a késõbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhetõ. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követõen a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebbõl eredõ károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelõ felelõsséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegû üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeletetõ kérelemre törli a rendszerbõl. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerõsíti, így elkerülhetõ, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésbõl mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

Hírlevél igénylés

Az áruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhetõ hírlevél. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhetõ.

Egyes termékeknél (különösen az emelt fényerejű izzóknál) a maximális élettartam a normál termékeknél jelentősen rövidebb is lehet. Kérjük, ilyen termék rendelése esetén ezt vegye figyelembe. Az ebből adódó károk miatt a San Gerardo Kft. felelősségre nem vonható.

A termékképek illusztrációk, a termék kinézete és a csomagolás eltérhet!